Obord d.o.o. 

Turistička agencija specijalizirana za školski turizam

JEDNODNEVNI IZLETI

TERENSKA NASTAVA

VIŠEDNEVNA

PUTOVANJA

INOZEMNA

PUTOVANJA

Turistička agencija OBORD d. o. o. osnovana je 1994. godine. OBORD je skraćenica punog naziva ORGANIZIRANI BORAVAK DJECE – što je i osnovna djelatnost tvrtke, a uključuje različitu poduku djece različitog dobnog uzrasta (jezičnu, umjetničku, kulturnu, tehničku, glazbenu, likovnu, tjelesnu, ekološku, zdravstvenu i dr.) na programima terenske nastave, izvan učioničke nastave, edukativnih posjeta, školskih izleta, škole u prirodi i višednevne terenske nastave.Svi autorski programi izrađeni u OBORD – u pohranjeni su i zaštićeni autorskim pravima u Agenciji za autorska pravaPula
Pula
st-donatus- Zadar
Zadar
trogir
Trogir
counter
1
 KLIJENATA
1
ŠKOLA
1
LOKACIJA
1
GODINA ISKUSTVA