bubbles-g
Naš razvoj

Turistička agencija OBORD d. o. o. osnovana je 1994. godine. OBORD je skraćenica punog naziva ORGANIZIRANI BORAVAK DJECE – što je i osnovna djelatnost tvrtke, a uključuje različitu poduku djece različitog dobnog uzrasta (jezičnu, umjetničku, kulturnu, tehničku, glazbenu, likovnu, tjelesnu, ekološku, zdravstvenu i dr.) na programima terenske nastave, izvanučioničke nastave, edukativnih posjeta, školskih izleta, škole u prirodi i višednevne terenske nastave.

Svi autorski programi izrađeni u OBORD – u pohranjeni su i zaštićeni autorskim pravima u Agenciji za autorska prava.

about1
Povijest tvrtke
1994

1994. godine, temeljem razrađenih programa, dobili smo preporuku za rad na provođenju edukativnih posjeta (terenska nastava, učenički izleti) od tadašnjeg Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, sadašnje Agencije za odgoj i obrazovanje.

1995

1995. godine uspostavljena je suradnja s tadašnjom Učiteljskom akademijom u Zagrebu, sadašnjim Učiteljskim fakultetom u Zagrebu s ciljem hospitacije studenata/ica na programima edukativnih posjeta (terenska nastava, edukativni posjet, školski izlet) u obliku dopune formalnog visokoškolskog obrazovanja.

1996

1996. godine uspostavljena je suradnja s brojnim ustanovama i tvornicama koje do tada nisu primale učeničke posjete.

1998

1998. godine, temeljem razrađenih programa, dobili smo preporuku za provođenje autoriziranih programa jednodnevne Škole u prirodi pod nazivom „Šumska škola“ za učenike prvih i drugih razreda te „Projektni istraživački dan“ za učenike trećih i četvrtih razreda osnovne škole od tadašnjeg Ministarstva prosvjete i športa, sadašnjeg Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta

1999

1999. godine prezentiran je program “Šumska škola” na Danima učiteljske akademije u Zagrebu te objavljen rad pod nazivom “Šumska škola” u Zborniku Učiteljske akademije u Zagrebu, 1, 1, str. 261 – 270, Učiteljska akademija u Zagrebu, Zagreb

2005

2005. godine prezentiran je program “Projektni istraživački dan” na, stručno-znanstveni skupu s međunarodnom suradnjom u Splitu, te objavljen rad pod nazivom “Parametri provođenja Projektnog istraživačkog dana za učenike mlađe školske dobi u Parku prirode Medvednica” u Zborniku radova Prema kvalitetnoj školi, 4. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije str. 265 – 270, HPKZ, Split

2017

2017. godine Ministarstvo zaštite okoliša u okviru natječaja "Otpad odvoji i nagradu osvoji" nagradilo je tri najbolje škole izletima, a OBORD je nagrade proveo u djelo.

2018

2018. godine ponovo organiziramo nagradne izlete za tri najbolje rangirane škole u RH na eko natječaju Ministarstva zaštite okoliša.

2019

2019. godine sudjelujemo u realizaciji dijela Erasmus projekta za pet škola iz EU.

2021

2021. godine ukjučujemo se u još jedan Erasmus + projekt. Unatoč pandemiji, u RH su stigli učenici i profesori iz četiri europske zemlje, a mi smo im omogučili da saznaju koliko je lijepa i interesantna naša zemlja.

Danas se možemo pohvaliti  suradnjom s više od 160 odgojno obrazovnih ustanova na području grada Zagreba i Zagrebačke županije.