bg
Kreiranje programa i cjena 

1 ) Kalkulacije za pojedini program edukativnog posjeta, terenske nastave, izleta ili višednevne ekskurzije se izrađuju temeljem upita pojedine ustanove i nekoliko parametara: prijavljeni broj djece / učenika, broj pratitelja (odgajatelja / učitelja), veličina autobusa (broj potrebnih sjedećih mjesta), broj potrebnih turističkih pratitelja / vodiča te ostalih cijena uključenih u program.
2 ) Cijene su izražene u kunama, PDV je uključen u cijenu.
3 ) Kalkulacija je rađena na bazi tečaja 1 EUR = 7,5 kn. U slučaju promjene tečaja većeg od 5 % ili kalkulativnih elemenata OBORD d.o.o. zadržava pravo korekcije cijena.
4 ) U cijenu programa edukativnog posjeta, terenske nastave, izleta ili višednevne ekskurzije uključeno je samo ono što je navedeno u programu pod stavkom “cijena uključuje”. Ostali troškovi koji se u ponudi nalaze pod stavkom “cijena ne uključuje” su fakultativni i snose ih korisnici sami osim ako to nije ugovorom drugačije naznačeno.
5 ) Cijene programa edukativnog posjeta, terenske nastave, izleta ili višednevne ekskurzije vrijede samo za konkretnu ustanovu za koju je kalkulacija rađena.
6 ) Poludnevni programi traju od četiri do šest sunčanih sati, ovisno o programu, a moraju biti realizirani najkasnije do 16:00 sati. Cjelodnevni programi su u vremenskom skladu sa željama korisnika, odnosno ugovaratelja, a moraju biti realizirani najkasnije do 21.00 sat.
7 ) Svi putnici su osigurani za vrijeme prijevoza policom osiguranja prijevoznika te dodatnom policom Croatia osiguranja osiguranjem od posljedice nesretnog slučaja.
9 ) Agencija ne odgovara za štete nastale u autobusu ili drugdje tijekom provedbe programa, koje mogu prouzročiti sudionici putovanja i čije su troškove dužni podmiriti.
10 ) Sve programe je moguće naknadno prilagoditi željama u roku od 7 dana od primljene ponude, a nakon potpisivanja ugovora to nije moguće bez zaračunavanja dodatnih troškova.
11 ) Tijek provedbe i redoslijed destinacija pojedinog edukativnog posjeta, terenske nastave, izleta ili višednevne ekskurzije je okvirno naveden. U slučaju potrebe OBORD d.o.o. zadržava pravo promjene redoslijeda pojedinih sadržaja unutar programa.
12 ) OBORD d.o.o. se obavezuje osigurati autobus turističke kategorije, odnosno autobus za prijevoz djece propisan zakonom.
13 ) OBORD d.o.o. se obavezuje osigurati kvalificiranog pratitelja putovanja, te gdje je to propisano licenciranog lokalnog vodiča koji je osposobljen za turističko vođenje na pojedinom području te za to posjeduje valjane isprave.
14 ) U slučajevima otkaza ili odustajanja od ugovorenog putovanja vrijedi Ugovor o davanju usluge organizacije i izvršenja putovanja potpisan između OBORD-a i ustanove (vrtić / škola).